نمونه موردی مدل سازی شده در نرم افزار دیزاین بیلدر

تحلیل هزینه و سود از یک پرژوه نوسازی در ابعاد محله و شهری:

1

نرم افزار دیزاین بیلدر در بخشی از پروژه نوسازی شهرداری شهر سن سباستین اسپانیا (san Sebastian) برای یافتن راه حل بهینه در منطقه ی شهری مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات با تمرکز بر روی یک بنای 9 طبقه ی مسکونی انجام گردیده تا بتوان نتایج حاصل از پژوهش را بر دیگر بناهای محله نیز اعمال نمود.

4

 

چالش پروژه:

چالش اصلی این پروژه آن بود که بتوان نتایج را بر روی دیگر بناهای محدوده نیز اعمال نمود. از این رو 2 نمونه مدلسازی انجام شد، در نمونه اول ساختمان مورد نظر، شامل 9 طبقه با تمامی جزییات بود و دیگری مدل ساده شده ای که بتوان فرضیات گوناگون همچون جهتگیری، نوع شیشه های مختلف و.. را بر روی آن اعمال نمود. نمونه ی ساده شده موجب کاهش زمان محاسبات می شد و برای حصول اطمینان از نتایج، بر روی نمونه ی کاملتر از ساختمان واقعی بررسی می شد.

هر چند ایجاد عایق حرارتی در جداره ها و سقف ها با توجه به پروژه و موقعیت آن بخش بسیار زیادی از مصرف انرژی را کاهش می داد، اما نیازمند صرف منابع مالی زیادی نیز می شد. از این رو شهرداری به دنبال ایجاد تعادل میان هزینه ها و بهره وری انرژی در بنا بود تا با استقبال عمومی بیشتری از سوی جامعه درگیر نیز مواجه شود. از این رو مسائل اقتصادی نیز عامل مهمی در بررسی ها به شمار می رفت.

مدلسازی:

به طور کلی 4 طبقه از بنا مدل شد، طبقه ی همکف بدون تهویه، طبقه ی اول واقع بر روی طبقه همکف، طبقات میانی که دارای سقف و کف مشترک با طبقات دیگر هستند و در نهایت طبقه ی آخر که سقف آن بام بنا است. در نمونه ی ساده شده یک مربع مستطیل در نظر گرفته شد که دارای 4 جهتگیری کلی شمالی، جنوبی، شرقی و غربی بوده است.

3

 

2

نتایج به صورت اجمالی:

• ایجاد عایق در طبقات و بام به طور کلی موجب کاهش مصرف انرژی و در عین حال افزایش آسایش حرارتی می گردد. طبق نتایج، عایق با ضخامت بین 6 تا 8 سانتیمتر برای دیوارها و بین 9تا 12 سانتیمتر برای طبقات و بام مناسب دیده شد.

• جهت گیری های مختلف و اخلاف ارتفاع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. واحدهای جنوبی حتی بدون عایق نیز از واحدهای شمالی با عایق بندی مصرف انرژی کمتری دارند این در حالی است که در حالت عادی برای هر دو جبهه یک نمونه عایق بندی اعمال میشود.

• تغییر ناشی از تغییر شیشه ها در نما نیز بسیار موثر است به طوری که می تواند بین 10 تا 20 درصد از مصرف انرژی را کاهش دهد. نصب شیشه های دوجداره حتی با پوشش ضعیف نیز تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش مصرف انرژی خواهند داشت همچنین با جلوگیری از تابش مستقیم، آسایش حرارتی را نیز بهبود می بخشد.

• مطالعات اقتصادی پروژه نیز نشان دهنده ی آن است که سرمایه ی عایق سازی کل بنا طی یک سال اول بازگردانده خواهد شد.

5

هزینه ی صرفه جویی شده طی 1، 5، 10، و 15 سال حاصل از عایق کاری جدار ها در واحدهای جنوبی (رنگ قرمز هزینه اولیه می باشد).

هرچند هزینه ی دوجداره نمودن شیشه ها تا 5 سال اول بازگردانده نخواهد شد اما بررسی این امر در بازه زمانی بیش از 5 سال این امر را نیز توجیه می نماید.

6

هزینه ی صرفه جویی شده طی 1، 5، 10، و 15 سال حاصل از عایق کاری جدار ها به علاوه استفاده از شیشه دو جداره در واحدهای جنوبی (رنگ قرمز هزینه اولیه می باشد).

هدف از این بررسی اثبات این نکته است که هرچند عایق کاری بخش مهمی از فرآیند نوسازی را در برمیگیرد اما نیازمند تجزیه و تحلیل های دقیق موضوع است. نکته ی بسیار مهم دیگر آن است که بیشترین بازده عایق کاری ساختمان در چند سانیمتر اولیه قابل حصول است از این رو در اجرای بناها نیاز به آنالیز اطلاعات نیست و تنها چند سانتیمر عایق میتواند چند برابر هزینه ی صرف شده را طی سالها برگرداند و موجب افزایش ارزش بنا گردد.

درباره ما

فعالیت های غالب این مجموعه انجام پروژه های پژوهشی و اجرایی معماری و شهرسازی بصورت عام و بویژه با رویکرد بهره وری انرژی و همچنین آموزش شبیه سازی انرژی در ساختمان ها می باشد.
 

اطلاعات ارتباطی

 تلفن:     345  91  377 - 031
تلفکس: 344  91  377 - 031
تلفن همراه: 28  81  028  0912
info{@}enef.co
اصفهان، بلوار کشاورز، سه راه سیمین،
ساختمان آرش، واحد 501