دوره های برگزار شده (اسامی شرکت کنندگان در هر دوره)

برگزار کننده: مهندسین مشاور آرشیدز با همکاری شرکت DesignBuilder Ltd انگلیس

مدرس: دکتر فرشاد نصراللهی

نمایندگی رسمی صدور گواهینامه معتبر آموزشی از طرف شرکت دیزاین بیلدر انگلیس

شرکت مهندسین مشاور آرشیدز نماینده شرکت دیزاین بیلدر انگلیس، دارای مجوز صدور و ارائه مدرک رسمی شرکت در دوره های آموزشی نرم افزار دیزاین بیلدر در ایران می باشد.

DB DesignBuilder Ltd DB Certificate

نمونه گواهینامه (Certificate) ارائه شده به شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی برگزار شده از طرف شرکت مهندسین مشاور آرشیدز نماینده رسمی دیزاین بیلدر انگلیس در ایران 

Certificate 4days

لیست کارگاه های تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار DesignBuilder، مدلسازی CFD و کاربرد مدلسازی در روند طراحی معماری

در این بخش کارگاه های تشکیل شده تاکنون به ترتیب تاریخ برگزاری در لیست قرار گرفته اند؛ همچنین اسامی شرکت کنندگان محترم که موفق به تکمیل دوره شده اند و گواهینامه ( Certificate ) دوره را دریافت نموده اند در قسمت کارگاه مربوط به شرکت کننده در آن تاریخ لحاظ شده است.

کارگاه تخصصی مدیریت انرژی در ساختمان ها | تهران | موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 19/9/86 | 20/9/86
دوره آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان ها | تهران | سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) | 86/9/22
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشگاه علوم اقتصادی تهران | 11.13/4/1391
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | یزد | دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد | 19.21/4/1391
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | ایلام | دانشکده معماری دانشگاه ایلام | 25.26/4/1391
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تبریز | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | 17.18/10/1391
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشگاه علوم اقتصادی تهران | 11.13/2/1392
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشگاه علوم اقتصادی تهران | 9.11/6/1392
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | پژوهشکده بیمه تهران | 29.31/1/1393
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 17.19/6/1393
کارگاه بهره وری انرژی با رویکرد طراحی معماری اقلیمی و مدلسازی انرژی در ساختمان ها
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | اهواز | مجتمع فنی عالی نوین پارسیان اهواز | 3.4/7/1393
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 29/11.2/12/1393
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | اصفهان | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان | 5.7/12/1393
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 25.27/2/1394
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر و مدلسازی سی اف دی
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 27.29/9/1394
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | شیراز | دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز | 1.4/10/1394
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 14.17/12/1394
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 24.27/2/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | گرگان | دانشگاه گرگان | 7.9/3/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 18.21/6/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | کرمانشاه | دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه | 2.4/7/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | اصفهان | دفتر شرکت مهندسین مشاور آرشیدز | 24.27/7/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 19.22/9/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | اصفهان | آموزشگاه اصفهان معمار | 27.30/11/1395
کارگاه تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر | تهران | دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 13.16/12/1395

درباره ما

فعالیت های غالب این مجموعه انجام پروژه های پژوهشی و اجرایی معماری و شهرسازی بصورت عام و بویژه با رویکرد بهره وری انرژی و همچنین آموزش شبیه سازی انرژی در ساختمان ها می باشد.
 

اطلاعات ارتباطی

 تلفن:     345  91  377 - 031
تلفکس: 344  91  377 - 031
تلفن همراه: 28  81  028  0912
info{@}enef.co
اصفهان، بلوار کشاورز، سه راه سیمین،
ساختمان آرش، واحد 501